Khách hàng

beacon.jpg
HAM.jpg
Seacube.jpg
CAI.jpg
TEX.jpg
DongFang.jpg
GOLD.jpg

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: +84.2253.836.844

Skype Me™!

 

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch 2017

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kdzFlM2NQemx5UmM/view?usp=sharing

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kZFhnaVFGWTVxS28/view?usp=sharing

Thư mời Đại hội đồng cổ đông

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kVFVmZ0JnRlZ0c00/view?usp=sharing

BÁO CÁO của ban kiểm soát trình đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2017

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kOGtMY0pGX3o3czg/view?usp=sharing

THÔNG BÁO MỜI HỌP đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kVFVmZ0JnRlZ0c00/view?usp=sharing

THÔNG BÁO (Về ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kWkJ0Q1U2bi1lb3M/view?usp=sharing

THÔNG BÁO (Về ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kanpPZUhxcEZVZmM/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính quý 1 - 2017 (toàn Công ty)

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kRUUxanlsakpXYUU/view?usp=sharing

Giải trình BCTC quý 1 - 2017 (Toàn Cty)

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kXzYxT0hSRU5DNEU/view?usp=sharing

Gải trình BCTC quý 1 - 2017 (VP CTy)

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kdk43SlF0MWh6X2c/view?usp=sharing

Hà Nội

Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thọai: 043.9722095

Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phòng LE 03.01-LE 03.05; tầng 3 tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Q2, TP HCM

Điện thọai: 08 - 38453054 / 38453053

Fax: 08 - 38453056

Vũng Tàu

Địa chỉ: Phòng LE 03.53; tầng 3 tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Q2, TP HCM

Điện thọai: 08 - 8420843

Fax: 08 - 38453056