Khách hàng

beacon.jpg
HAM.jpg
Seacube.jpg
CAI.jpg
TEX.jpg
DongFang.jpg
GOLD.jpg

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: +84.2253.836.844

Skype Me™!

 

Báo cáo tài chính quý 1 - 2017 VP Công ty

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kazNFb3VwWk9XUHc/view?usp=sharing

Báo cáo thường niên năm 2016

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kRURCNU85aU14ZXM/view?usp=sharing

Giải trình KQSXKD 2016 (Vp Công ty)

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kS0lWcVVfb3U3X28/view?usp=sharing

Giải trình KQSXKD 2016 (toàn Công ty)

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kWWR6V2dvWXlZbGc/view?usp=sharing

Ct Cp Pt Hàng hải BCTC 2016 (không bao gồm đơn vị trực thuộc)

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kUEExWEdMOGhWVkU/view?usp=sharing

Ct Cp Pt Hàng hải BCTC Tổng hợp 2016

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kQ1NSQk5tV1h5UVE/view?usp=sharing

V/v thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kYmpQc1I0VlZiaWM/view?usp=sharing

V/v Gia hạn công bố BCTC 2017

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kSWxiYTVHZ3FXdVE/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính quý 4 - 2016 (Văn phòng Công ty)

Dowload file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kWk56ejJwdlRLYkE/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính quý 4 - 2016 (Công ty)

Dowloadfile: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kMkx5clJTVHIzY3c/view?usp=sharing

Hà Nội

Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thọai: 043.9722095

Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phòng LE 03.01-LE 03.05; tầng 3 tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Q2, TP HCM

Điện thọai: 08 - 38453054 / 38453053

Fax: 08 - 38453056

Vũng Tàu

Địa chỉ: Phòng LE 03.53; tầng 3 tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Q2, TP HCM

Điện thọai: 08 - 8420843

Fax: 08 - 38453056