Khách hàng

beacon.jpg
HAM.jpg
Seacube.jpg
CAI.jpg
TEX.jpg
DongFang.jpg
GOLD.jpg

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: +84.2253.836.844

Skype Me™!

 

Báo cáo tài chính quý II (văn phòng) năm 2016

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kSkVQdDZFV0lBQm8/view?usp=sharing

Giải trình Báo cáo tài chính Quý II (toàn Công ty) năm 2016

download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kNXFyX1dQSVhXQzQ/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính quý II (toàn Công ty) năm 2016

 
Download file : https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kQW9fN3dNVnN4RjA/view?usp=sharing

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Download file https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kbFRKYjNKbkxIams/view?usp=sharing

THÔNG BÁO về ngày ĐKCC và xác nhận người sở hữu chứng khoán

Download file dùng link sau:https://drive.google.com/open?id=0B6K5tVLU-N8kVm53aDk2cXZFSmVLTHM0R2t0R3FlN3BGcUtR

Báo cáo tài chính quý I (Toàn công ty)

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kNjhhalFkaTN6Qjg/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính quý I (Văn phòng)

BCTC Quy 1-2016 (Van Phong Cty) by tan thang

Điều lệ Công ty 2016

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kVTB2TDF5YlliOUk/view?usp=sharing

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

 

Hà Nội

Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thọai: 043.9722095

Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phòng LE 03.01-LE 03.05; tầng 3 tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Q2, TP HCM

Điện thọai: 08 - 38453054 / 38453053

Fax: 08 - 38453056

Vũng Tàu

Địa chỉ: Phòng LE 03.53; tầng 3 tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Q2, TP HCM

Điện thọai: 08 - 8420843

Fax: 08 - 38453056