Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
09/07/2024 15:59
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán 2024
25/06/2024 17:22
Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán 2024
Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
19/06/2024 09:01
Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK
11/06/2024 17:27
TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK
Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023
05/06/2024 10:05
Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
22/05/2024 16:32
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Báo cáo không còn là Cổ Đông lớn
04/05/2024 16:52
Báo cáo không còn là Cổ Đông lớn
Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ Đông lớn
04/05/2024 16:41
Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ Đông lớn
1 2 3 4 5 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.