Tin tức

Thông báo tuyển dụng
09/12/2020 09:24
Vị trí Nhân viên Phát triển Thị trường vận tải và Logistics
Thông báo tuyển dụng
16/11/2020 16:50
Vị trí Trường phòng Đại lý Tàu - Chi nhánh Quảng Ninh
Thông báo tuyển dụng
16/11/2020 16:44
Vi trí Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường vận tải Logistics
Thông báo tuyển dụng
16/11/2020 16:42
VỊ trí Phó phòng Kinh doanh vận tải Logistics
Tuyển dung vị trí Lái xe Container
16/11/2020 16:41
Tuyển dung vị trí Lái xe Container
Thông báo tuyển dụng lái xe con tại Chi nhánh Hà Nội
29/10/2020 10:26
Tuyển lái xe con tại Chi nhánh Hà Nội
Thông báo tuyển dụng
23/10/2020 17:32
Vị trí Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán
Thông báo tuyển dụng
23/10/2020 17:30
Vị trí Phó Trưởng phòng Tổng hợp
« 1 2 3 4 5 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.