Tin tức

Bước dịch vụ Logistics đầu tiên cho nhà máy NITORI tại khu vực phía Nam

17/10/2023 08:08
Tp.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2023

Nitori, khách hàng truyền thống của Vimadeco (VMD) khu vực Vĩnh Phúc.
Vimadeco với truyền thống là đơn vị cung cấp dịch vụ Đại lý hàng hải và Logistics. Vào những năm 1998 VMD đã có những dịch vụ đầu tiên cho nhà máy Toyota tại khu vực Vĩnh Phúc, sau đó đến năm 2018 tiếp tục phát triển dịch vụ cho các nhà máy của Nhật Bản như Nitori và Canon trong lĩnh vực khai báo thủ tục hải quan, hợp hợp RU container hàng nhập và xuất, vận chuyển trucking nội địa Hải Phòng – Vĩnh Phúc. Đây được coi là một dấu ấn quan trọng góp phần cho sự phát triển của dịch vụlogistics Việt Nam nói chung và của VMD nói riêng cho các đối tác Nhật Bản.

Vận chuyển máy móc, cơ hội khảo sát và bước đi đầu tiên cho Nitori tại thị trường phía Nam