Tin tức

GIẢM THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG DẦU: GIẢI PHÁP THIẾT THỰC ĐỂ PHỤC HỒI KINH TẾ

17/11/2023 10:23
Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu trong đời sống người dân và là đầu vào của nhiều ngành sản xuất. Việc tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường trong năm 2024 sẽ góp phần ổn định giá xăng dầu, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh.