Tin tức

Mừng sinh nhật CBCNV – Nét đẹp trong văn hoá Vimadeco

23/10/2023 16:35
“Người lao động là yếu tố trọng tâm và tài sản quý giá của doanh nghiệp”. Vimadeco đang từng bước hướng tới xây dựng và tạo lập môi trường làm việc “Văn minh và thân thiện”, Việc hình thành tổ chức sinh nhật tập thể theo định kỳ cho CBCNV công ty dần hình thành một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của Vimadeco.