Tin tức

Văn hoá đào tạo nội bộ tại Vimadeco

06/11/2023 11:12
Đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp ngày nay được xem là một trong những hoạt động vô cùng quan trọng. Việc đào tạo các chủ đề về pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, văn hoá…nội bộ góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng của CBCNV, đồng thời kiến tạo giá trị văn hoá tại Vimadeco; tăng cường sự kết nối nội bộ và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm làm việc…từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động.