Quan hệ cổ đông

"Báo cáo tình hình quản trị năm 2015 "
19/01/2016 20:47
Báo cáo quản trị năm 2015
"Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015"
11/01/2016 21:01
Tam Ung Co Tuc Dot 1-2015
"Nghị quết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2015"
08/01/2016 15:04
NQ HDQT Chi Co Tuc 2015
"Quyết định bổ nhiệm Mr.Sỹ"
20/11/2015 15:16
QD bo nhiem Mr Sy
"Quyết định bổ nhiệm Mr.Dũng"
20/11/2015 15:14
QD bo nhiem Mr Dung
"Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015"
06/11/2015 20:22
BC TC quy 3- 2015
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.