Tin tức

Đại hội đồng cổ đông tưởng niên năm 2024

12/04/2024 15:14
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.
Ngày 10/4/2024 tại Khách sạn Tray - Số 47 Lạch Tray – Quận Ngô Quyền - Tp Hải Phòng, Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (VIMADECO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội hân hạnh đón tiếp Ông Nguyễn Đẳng Song – Phó Trưởng Ban phụ trách Ban CB và DVHH Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, HĐQT công ty, Ban Kiểm soát công ty, Ban điều hành công ty, đại diện các Phòng, Ban trong công ty và các cổ đông của công ty.

Tại đại hội các cổ đông đã nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán...và các nội dung thuộc thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 
Ảnh Chủ toạ đoàn điều hành Đại hội
 
Tại đại hội, Ông Nguyễn Chí Kiên – Thành viên HĐQT công ty – thay mặt HĐQT  báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2023. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo HĐQT công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào định hướng phát triển dịch vụ logistics bên cạnh việc tiếp tục duy trì các dịch vụ hiện có, giúp công ty bám sát theo các chỉ tiểu kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua và cũng đã mang lại kết quả đáng khích lệ cho Công ty ở tất cả các mặt: sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án, quản trị công ty …
 
Ảnh Các cổ đông tham dự Đại hội
 
Trong năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai các hoạt động về quản trị và sản xuất kinh doanh của Công ty với tinh thần thận trọng, chắc chắn, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2023 và đúng với định hướng của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, tại báo cáo do Ông Phan Nhân Thảo - Tổng Giám đốc công ty trình bày, năm 2023 là một năm rất khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và đối với công ty nói riêng: giá thuê đất tăng cao đặc biệt là tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; xung đột giữa Nga – Ucraina và xung đột giữa các nước Trung Đông khiến giá xăng dầu biến động khó lường, nguồn cung khan hiếm; vị trí địa lý các kho bãi không còn thuận lợi đối với hoạt động khai thác của các hãng shipping lines...Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị công ty, sự quyết liệt của Ban Tổng giám đốc, đặc biệt là sự nỗ lực đóng góp, đoàn kết của toàn thể CBCNV công ty, công ty đã từng bước khắc phục được những khó khăn. Công ty đã tập trung rà soát phát triển các dịch vụ có thế mạnh, nâng cao hiệu quả SXKD, hiệu quả sử dụng vốn đồng thời thực hành tiết kiệm chống lãng phí và đã hoàn thành hầu hết chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch được giao: doanh thu 172,517 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 18,069 tỷ đồng (tăng 48% so với thực hiện năm 2022 và đạt 100,38% kế hoạch), chia cổ tức là 11,4%/ vốn điều lệ. Điều này đáp ứng được sự mong đợi của Quý cổ đông.

Bên cạnh việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cũng luôn chú trọng đến đời sống của CBCNV, mức lương bình quân người lao động được hưởng năm 2023 là 14,799 triệu đồng/người/tháng, tăng 17% so với mức lương bình quân năm 2022 (năm 2022 mức lương bình quân là 12,64 triệu đồng/người/tháng). Ngoài ra, công ty đã đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước và góp phần không nhỏ vào các quỹ an sinh xã hội.
 
Ảnh Ông Phan Nhân Thảo đọc báo cáo
 
Năm 2024, VIMADECO đặt mục tiêu kế hoạch: doanh thu đạt 215 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 19 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 10%. Để thực hiện được mục tiêu kế hoạch đã đề ra, ngoài các giải pháp về sản xuất kinh doanh, công ty sẽ tập trung triển khai thực hiện các giải pháp về quản trị, về nhân sự, về công nghệ thông tin... nhằm đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ công ty, sự lãnh đạo đúng đắn của HĐQT, Ban điều hành công ty và trên hết là sự phát triển của công ty trong năm qua. Các cổ đông bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục ủng hộ, giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của VIMADECO và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.
 


Các hình ảnh khác tại Đại hội
 
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.