Tin tức

Sản lượng hàng hóa qua cảng biển đến giữa tháng 9/2017

18/09/2017 10:11


Những năm gần đây, hệ thống cảng biển ở Việt Nam đã có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực cho hoạt động xuất nhập khẩu và thúc đẩy nền kinh tế nước ta trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Lượng hàng hóa qua các cảng biển nhìn chung theo xu hướng tăng, cùng với sự phục hồi cả hoạt động xuất nhập khẩu.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hàng hải- Bộ Giao Thông vận tải, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tính đến 15/9/2017 đạt hơn 384,5 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu tăng 10%, nhập khẩu tăng 3% và nội địa tăng 2%.

Còn theo số liệu thống kê của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)  trên hệ thốn 12 cảng biển quản lý, đến hết tháng 8/2017,  tàu biển chạy tuyến nội địa cập cảng biển giảm 11% so với cùng kỳ năm 2016 (36.557 lượt) nhưng phương tiện thủy nội địa lại tăng 9%. Cụ thể, tổng số có hơn 159.000 lượt phương tiện thủy cập cảng biển, trong đó tàu VR-SB đạt khoảng 15.300 lượt.

Tuy số lượng hàng hóa chở bằng tàu biển cao hơn, nhưng tương ứng với lượt tàu thông qua cảng, tỷ lệ chở bằng tàu biển chỉ tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi hàng hóa chở bằng phương tiện thủy tăng 16%. Trong đó, riêng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển bằng phương tiện VR-SB trong 9 tháng đầu năm 2017 đã vượt mốc hơn 12,3 triệu tấn, tăng hơn 1,3 triệu tấn so với thời điểm giữa năm 2016.
Ngành cảng biển Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển, sản lượng hàng hóa container thông qua hệ thống cảng biển cả nước có tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) trong giai đoạn 2010- 2015 là 11,8%/năm, cao hơn mức 5,1%/năm của thế giới. Động lực chủ yếu đến từ nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu và xuất khẩu thành phẩm của các doanh nghiệp FDI đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

VITIC tổng hợp

©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.