Tin tức

Thông báo tuyển dụng

23/10/2020 17:32
Tin mới

Thông báo tuyển dụng (16/11/2020 16:50)

Thông báo tuyển dụng (16/11/2020 16:44)

Thông báo tuyển dụng (16/11/2020 16:42)

Tuyển dung vị trí Lái xe Container (16/11/2020 16:41)

Thông báo tuyển dụng lái xe con tại Chi nhánh Hà Nội (29/10/2020 10:26)

Tin cũ

Thông báo tuyển dụng (23/10/2020 17:30)

Thông báo tuyển dụng (09/10/2020 16:20)

Thông báo tuyển Lái xe Container (24/09/2020 17:02)

Thông báo tuyển dụng (06/08/2020 16:26)

Thông báo tuyển dụng (31/07/2020 17:01)

©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.