Tin tức

Thông báo tuyển Lái xe Container
24/09/2020 17:02
Thông báo tuyển Lái xe Container
Thông báo tuyển dụng
06/08/2020 16:26
Tuyến dụng vị trí Điều độ đội xe và vị trí Lái xe Container
Thông báo tuyển dụng
31/07/2020 17:01
Tuyển dụng vị trí Giao nhận - Giám định Container
Thông báo tuyển dụng
10/07/2020 08:46
Tuyển dụng vị trí Phó Phòng Tài chính Kế toán
Thông báo tuyển dụng
21/02/2020 14:57
Tuyển dụng cho 2 vị trí : Marketing & Sale tại Khu vực Hải Phòng và Đại lý viên tại Khu vực Quảng Ninh
Thông báo tuyển dụng vị trí Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán
13/12/2019 09:08
Tuyển dụng vị trí Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Vimadeco
Thông báo tuyển dụng lái xe
26/11/2019 08:56
Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải cần tuyển lái xe Container làm việc tại Hải Phòng
Triển vọng phát triển e-logistics tại Việt Nam
20/12/2017 10:26
Có thể thấy, cả về xu hướng thị trường và năng lực của các doanh nghiệp logistics đều hứa hẹn sự phát triển của e-logistics tại Việt Nam trong thời gian tới.
« 1 2 3 4 5 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.