Tin tức

“Hợp lực để dẫn đầu” Tuyên bố chung của Chương trình hành động VIMC – 2021
12/01/2021 15:38
Với tinh thần quyết tâm và đồng lòng, với mục tiêu dẫn đầu ngành hàng hải của Việt Nam, ngày 09/01/2021, Hội nghị Người đại diện vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC) đã được tổ chức với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo VIMC và gần 100 lãnh đạo của 34 doanh nghiệp thành viên.
Thông báo tuyển dụng
09/12/2020 09:24
Vị trí Nhân viên Phát triển Thị trường vận tải và Logistics
Thông báo tuyển dụng
16/11/2020 16:50
Vị trí Trường phòng Đại lý Tàu - Chi nhánh Quảng Ninh
Thông báo tuyển dụng
16/11/2020 16:44
Vi trí Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường vận tải Logistics
Thông báo tuyển dụng
16/11/2020 16:42
VỊ trí Phó phòng Kinh doanh vận tải Logistics
Tuyển dung vị trí Lái xe Container
16/11/2020 16:41
Tuyển dung vị trí Lái xe Container
Thông báo tuyển dụng lái xe con tại Chi nhánh Hà Nội
29/10/2020 10:26
Tuyển lái xe con tại Chi nhánh Hà Nội
Thông báo tuyển dụng
23/10/2020 17:32
Vị trí Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán
1 2 3 4 5 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.