Tin tức

Mô phỏng logistics và đặc thù ở Việt Nam

24/11/2023 10:25
Với sự phát triển và cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp phải luôn cập nhật thực hiện các công nghệ mới để tạo ra khả năng cạnh tranh tốt hơn. Mô phỏng logistics là một kỹ thuật được đưa vào quá trình kinh doanh để giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược hiệu quả hơn từ phương pháp này.

Mô phỏng logistics là gì?
Đó là một kỹ thuật được sử dụng để tạo ra các mô hình về quá trình hoạt động trong ngành logistics. Nó có thể giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình logistics, từ đó đưa ra các quyết định để tối ưu hóa hoạt động. Các mô hình mô phỏng logistics có thể bao gồm các yếu tố như quản lý khovận chuyểnquản lý đơn hàng, quản lý tài nguyên, quản lý chi phí và quản lý rủi ro. Phương pháp này có thể giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn về cách các yếu tố này ảnh hưởng đến hoạt động logistics và đưa ra quyết định để nâng cao hiệu quả của hệ thống logistics. Mô phỏng logistics cũng có thể giúp các nhà quản lý đánh giá tác động của các yếu tố bên ngoài đến hoạt động logistics, ví dụ như thay đổi khí hậu, biến động giá cả hay các yêu cầu pháp lý mới. Từ đó, họ có thể đưa ra các chiến lược phù hợp để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống logistics.